Către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
În atenția domnului Ministru Daniel Petru Funeriu

Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș, cu sediul în Timișoara, str. Dr. Liviu Gabor nr. 4 , vă solicită revocarea CIRCULAREI nr. 896/BO/03.02.2011, referitoare la validarea fluxurilor financiare privind avizarea statelor de personal de către ISJ/ISMB la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în ceea ce privește aspectul validării lunare a statelor de plată de către inspectoratele școlare.

Considerăm prevederile alin. 5, din adresa amintită ca fiind abuzive în ceea ce privește etapa obligatorie înainte de plata salariilor ”validarea statelor de plată de către inspectoratele școlare”, în vederea efectuării plății cheltuielilor cu salariile.

Această prevedere nu derivă din lege, este netemeinică și poate crea grave prejudicii, atât salariaților, membrii noștri de sindicat, cât și bunei desfășurări a activității administrativ-financiare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Menționăm că, inspectoratele școlare nu au calitate de angajator, în raport cu personalul din școli și nici calitate de ordonatori de credite pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Subliniem faptul că, în urma numeroaselor acțiuni în instanță, cu privire la drepturi salariale s-a constatat lipsa calității procesuale pasive a inspectoratelor școlare.

În consecință Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din Județul Timiș vă solicita ca, în regim de urgență, să revocați CIRCULARA nr. 896/BO/03.0.2.2011, referitoare la validarea fluxurilor financiare privind avizarea statelor de personal de catre ISJ/ISMB, la unitățile de învățământ preuniveritar de stat și ceea ce privește aspectul validării lunare a statelor de plată.

Președinte,
Prof. Virgil Popescu