Principalele reglementari ale Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii  285/2010, privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice:

Pentru vizualizare faceti click pe fiecare pagina in parte.

Către
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Domnului Președinte
ASZTALOS CSABA FERENC

Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar din Județul Timiş, cu sediul în Timişoara, Str. Dr. Liviu Gabor nr. 4, judeţul Timiş, în termen legal, în temeiul art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor faptelor de discriminare, republicată și al art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, prin reprezentant legal, preşedinte prof. Virgil POPESCU, formulează pezenta

Nr. 190/19.01.2011
Convocare

Liderii de sindicat ai unităților școlare afiliate sunt convocati pentru marți, 25.01.2011, ora 1300, la sediul Sindicatului Independent al Învățământului Preuniversitar din județul Timiș, str. Dr. Liviu Gabor nr. 4.

Tabel nominal cu copiii membrilor de sindicat care au vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani - click aici pentru descărcare.

Adeverință și Tabel nominal pentru membrii ce-și dau acordul cu privire la promovarea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect calculul și plata drepturilor neacordate, reprezentând diferența dintre indemnizația de concediu de odihnă cuvenită legal și cea efectiv încasată, aferentă concediului de odihnă în anul 2010, actualizate in functie de rata inflatiei la data platii si care imputernicesc organizatia sindicala sa formuleze cerere de chemare in judecata si sa ii reprezinte in dosarul ce se va forma pe rolul instantei de judecata.