1. Apărarea drepturilor fundamentale ale salariaților din învățământ

Obiective

 • Păstrarea locurilor de muncă;
 • Asigurarea unui nivel de trai decent;
 • Reconsiderarea demnităţii profesionale a salariaţilor din învăţământ;
 • Consolidarea libertăţilor individuale şi colective asigurate prin legile fundamentale ale învăţământului şi prin contractele colective de muncă;
 • Colaborarea cu instituţile patronale în aplicarea în integralitate, a legilor care guvernează învăţământul;

Acțiuni concrete

 • Întâlniri permanente ale structurilor de conducere ale sindicatului care să contribuie la creşterea capacităţii de comunicare internă;
 • Participări active ale reprezentanţilor sindicatului la toate formele dialogului social cu ceilalţi parteneri (consilii locale, primării, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Prefectură, Consiliul Judeţean) pentru promovarea argumentată a intereselor membrilor de sindicat;
 • Organizarea şi declanşarea de acţiuni sindicale specifice în cazurile în care, transpunerea în practică a strategiei sindicatului de apărare a drepturilor şi intereselor salariaţilor, nu se poate realiza pe calea negocierilor;
 • Colaborarea cu sindicatele din învăţămînt afiliate la Federaţia „Spiru Haret” pe diverse obiective, în interesul membrilor de sindicat;
 • Menţinerea şi amplificarea relaţiilor de colaborare, respect reciproc şi amiabile cu mass-media locală;

2. Păstrarea liniei de conduită a Sindicatului rezultată din principiile consitiuirii lui

Obiective

 • Relaţii de colaborare şi respect reciproc cu partidele politice, organele descentralizate ale puterii de stat în promovarea drepturilor şi intereselor salariaţilor din învăţământ sau a unor programe cu impact socio-cultural la nivel judeţean;
 • Raporturi profesionale cu celelalte sindicate judeţene;
 • Promovarea conducerii colective la nivel judeţean;
 • Subordonarea întregii activităţi intereselor colective ale salariaţilor din învăţământul timişean;

Acțiuni concrete

 • Acţiuni de informare sindicală în toate structurile organizatorice ale sindicatului;
 • Cursuri de educare şi formare sindicală cu liderii sindicali;
 • Întâlniri organizate cu parlamentarii timişeni, cu celelalte forţe politice din teritoriu;
 • Stabilirea de relaţii constructive în toate formele de exprimare a dialogului social;

3. Urmărirea procesului de reformă a învățământului și susținerea finalităților benefice salariaților și elevilor

Acțiuni concrete

 • Monitorizarea măsurilor de reformă şi susţinerea acelora care promovează interesele sistemului: salariaţi, elevi, studenţi;
 • Analizarea prin perspectiva efectelor pe termen mediu şi lung a tuturor componentelor reformei în învăţământ şi dezbaterea lor publică, prin colocvii, simpozioane la nivel naţional, conferinţe, întâlniri organizate cu membrii de sindicat din sistem;
 • Colaborarea cu sindicatele judeţene afiliate la Federaţia „Spiru Haret”, acţiuni comune la nivel interjudeţean şi naţional;
 • Întâlniri permanente cu mass-media locală şi centrală;

4. Acțiuni privind ridicarea nivelului de trai al membrilor de sindicat

Acțiuni concrete

 • Acţiuni ferme, în planul luptei sindicale, pentru îmbunătăţirea indicilor de salarizare şi eliminarea discrepanţelor uriaşe din salarizarea bugetarilor (aplicarea Legii 221/2008 şi o lege de salarizare unică în sistemul bugetar);
 • Urmărirea aplicării în integralitate a prevederilor Legii 128/1997 a statutului personalului didactic şi a Contractului Colectiv de muncă, unic la nivel de ramură învăţământ;
 • Lobby parlamentar pentru aplicarea prevederilor legii de alocare a cel puţin 6% din PIB, în mod real, pentru învăţământ;

5. Acțiuni în plan socio-profesional

Acțiuni concrete

 • Amendarea planurilor de învăţământ, în vederea echilibrării şi deschiderii acestora către învăţământul formativ;
 • Acţiuni de susţinere a reabilitării învăţământului rural şi de asigurare a unor spaţii adecvate în mediul urban;
 • Sprijinirea federaţiei în acţiuni privind reforma învăţământului;
 • Dezbateri organizate de sindicat în cadrul structurilor sale pe probleme profesionale;
 • Urmărirea aplicării prevederilor Legii 128/1997 a statutului personalului didactic;
 • Intervenţii şi acţiuni sindicale permanente în sprijinul aplicării corecte a legilor fundamentale ale învăţământului;
 • Angajarea hotărâtă a sindicatului împotriva abuzurilor de orice fel îndreptate împotriva salariaţilor membri de sindicat;
 • Susţinerea şi sprijinirea materială a salariaţilor membri de sindicat;

Acțiuni concrete

 • Realizarea în colaborare cu I.S.J. şi Casa Corpului Didactic a unui program de susţinere a debutanţilor în învăţământ;
 • Întărirea rolului comisilor mixte paritare la nivelul unităţilor şcolare;
 • Repartizarea judicioasă a fondurilor destinate ajutoarelor sociale şi materiale;
 • Realizarea de contracte proprii ale sindicatului cu operatori privaţi din turism pentru diversificarea opţiunilor de odihnă şi tratament;
 • Continuarea investiţiei de la Băile Lipova şi darea în folosinţă la finalul anului 2011;

6. Acțiuni cu caracter organizatoric

Obiective

 • Întărirea structurilor organizatorice ale sindicatului prin elaborarea de strategii eficiente privind: informarea salariaţilor, creşterea numerică a grupelor sindicale, susţinerea grupelor sindicale cu probleme;
 • Elaborarea de strategii de imagine a sindicatului;
 • Activizarea comisiilor mixte paritare la nivel de unitate şcolară;
 • Realizarea de schimburi de experienţă cu structuri sindicale similare din alte judeţe;

7. Relațiile de parteneriat

Obiective

 • Păstrarea şi consolidarea relaţiilor existente, de parteneriat şi colaborare reciprocă, în baza prevederilor Contractului Colectiv de muncă la nivel judeţean;
 • Stabilirea unor relaţii amiabile, dar ferme, în baza unor obligaţii reciproce;
 • Consolidarea şi armonizarea relaţiilor cu organele descentralizate ale puterii de stat, în vederea rezolvării problemelor în plan local;
 • Stabilirea unor noi coordonate ale relaţiei cu mass-media locală;
 • Eficientizarea participării sindicatului în comisiile mixte paritare şi Comisia de dialog Social la nivelul Prefecturii Timiş;

Comitetul Judeţean al Sindicatului Independent
al Învăţământului Preuniversitar din judeţul Timis